fotofestivalmt.cz News - Moravská T?ebová Fotofestival

UPfotofestivalmt.cz
Title: News - Moravská T?ebová Fotofestival
Description: News - Moravská T?ebová Fotofestival News About Festival Schedule Photo Contest PRESS Partners Contacts Moravská T?ebová Fotofestival Moravská T?ebová Fotofestival 9 Pavel Baňka Pavel Baňka Ji?í Thyn
Keywords:
fotofestivalmt.cz is ranked 0 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. fotofestivalmt.cz has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

fotofestivalmt.cz Information

fotofestivalmt.cz Information,fotofestivalmt.cz IP Address,fotofestivalmt.cz DNS Server

Website / Domain: fotofestivalmt.cz
Website IP Address: 80.188.220.130
Domain DNS Server: gama.ns.active24.sk,alfa.ns.active24.cz,beta.ns.active24.cz

fotofestivalmt.cz Rank

Alexa Rank: 0
Html Domain Rank: 0/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

fotofestivalmt.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

fotofestivalmt.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.2.10 (Linux/SUSE)
Date Thu, 22 Feb 2018 04:43:13 GMT

fotofestivalmt.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

fotofestivalmt.cz Traffic Sources Chart

fotofestivalmt.cz Alexa Rank History Chart

aleax

fotofestivalmt.cz Html To Plain Text

News - Moravská T?ebová Fotofestival News About Festival Schedule Photo Contest PRESS Partners Contacts Moravská T?ebová Fotofestival Moravská T?ebová Fotofestival 9 Pavel Baňka Pavel Baňka Ji?í Thyn Ji?í Thyn Pavel Mára Pavel Mára Ivan Pinkava Ivan Pinkava Johana Po?ová Johana Po?ová Robert Vano Robert Vano Markéta Luska?ová Markéta Luska?ová Hansgert Lambers (Německo) Hansgert Lambers (Německo) Sára Saudková Sára Saudková Hazard images (Rusko) Hazard images (Rusko) Libu?e Jarcovjáková Libu?e Jarcovjáková Jaroslav Ku?era Jaroslav Ku?era Kon?íme 16/1/2016 Milí p?íznivci Fotofestivalu Moravská T?ebová, máme pro Vás jednu d?le?itou zprávu. Vedení Kulturních slu?eb města Moravská T?ebová se rozhodlo změnit koncepci fotofestivalu a nepokra?ovat dál ve spolupráci s na?ím tymem, ktery festival po?ádal posledních 5 let. Máme za sebou 5 úspě?nych ro?ník?, během kterych se nám dle reakcí náv?těvník? i odborné ve?ejnosti poda?ilo festival vyrazně profesionalizovat a zajistit mu mezinárodní p?esah. Sna?ili jsme se reflektovat sou?asnou fotografickou scénu a p?edstavit ?iroké ve?ejností jak je dne?ní generací fotografie ve světě vnímána. To v?e s úctou k tradici zakladatele festivalu Rudolfa Zukala. Na?ím velkym cílem bylo stát se v budoucnu respektovanym uměleckym festivalem, nikoli festivalem komer?ní fotografie. Co pova?ujeme za velky posun festivalu, bylo propojování profesionálních a amatérskych fotograf?, a to p?edev?ím v rámci tzv. otev?enych vyběr?, do kterych se nám ka?dy rok hlásilo a? 40 lidi, z nich? jsme oficiálním hodnocením vybírali ty nejkvalitněj?í po stránce umělecké i po stránce technické. Spolupracovali jsme s profesionálními i amatérskymi fotografy z celé republiky, uměleckymi a fotografickymi ?kolami a p?ivezli inspirující vystavy a autory z Francie, Finska, Estonska, Polska, Německa, Slovinska a dal?ích zemí. Z těchto d?vod? jsme z vlastní iniciativy na stránkách festivalu vytvo?ili anglickou verzi s pravidelnymi p?eklady. Ka?dy rok jsme festivalu – tudí? i městu Moravská T?ebová zajistili PR kampaň v celonárodních médiích (děkujeme v?em mediálním partner?m a koleg?m) od ?eské televize, p?es Lidové noviny, a? po Hospodá?ské noviny a odborné tituly. V tuto chvíli nevíme, co s festivalem p?esně bude, dle na?ich informací ale bude vytvo?en novy web, nová Facebook stránka i nové logo. Je velice pravděpodobné, ?e dojde k vyraznému odklonu od smě?ování, které jsme se festivalu sna?ili za ty roky dát. Mezinárodní p?esah a opravdová umělecká kvalita bohu?el není to, co je pro nové vedení KS prioritou. Chtěli bychom na tomto místě moc poděkovat v?em partner?m, vystavujícím, spolupracovník?m a fanou?k?m, ?e stáli v?echny ty roky p?i nás a fandili nám. Dělali jsme to opravdu z lásky k fotografi a k Moravské T?ebové. Jmenovitě bychom rádi poděkovali Jindrovi Kosovi z Kulturních slu?eb města Moravská T?ebová, ktery to s námi celych 5 let táhl jako jediny z KSMT a byl pro nás nepostradatelnou oporou. Dovolte nám je?tě trochu ?ir?í zamy?lení – Vedení města se ?asto ohání deklamacemi, jak městu chybí mladí lidé, jaká je ?koda, ?e jich z města tolik odchází. Proti tomu ale stojí realita – mladí lidé z Moravské T?ebové 5 let ve svém volném ?ase p?ipravují akci, která mnohonásobně p?ekra?uje hranice města, kraje, i republiky, za tuto práci nemají ?ádnou nebo minimální odměnu, p?esto ale akci organizují – snad v dobré ví?e, ?e je t?eba svému rodnému městu něco dobrého vrátit. Místo alespoň elementárního vděku a podpory jsme se ale do?kali jen konstatování, ?e u? na?e práce není t?eba a ?e se p?ipravuje koncept jiny. Na email adresovany ?len?m rady města jsme nikdy reakci nezískali. Ze v?eho nejvíc nás mrzí, ?e nad kvalitou a chutí jít dop?edu zvítězila maloměstská omezenost a nezájem dozvědět se více. Na?í stávající Facebookovou stránku i web necháme nadále funk?ní, tento p?íspěvek je ale bohu?el asi tím posledním, co se tu objeví. Děkujeme za podporu v?em vystavujícím, soutě?ícím, ale i maminkám a babi?kám za pravidelny catering. Z lásky k fotografii Olga Vrbíková (PR v oblasti kultury), Lucie Mi?ková (PR v oblasti kultury), Mojmír Bure? (student fotografie FAMU), Nicole Sivek (produk?ní v oblasti fotografie a videa), Simona Lacinová (studentka managementu v kultu?e), Martin Huňa? (designér a ilustrátor, absolvent TUL), Tereza K?enová (studentka FAMU, produk?ní televizních po?ad?), Marika Gotwaldová (copywritter), ?těpán Jílek (designér a absolvent FAVU VUT) a celá ?ada dal?ích zapálenych lidí… The winners of the online “krajina” 1/7/2015 ?íst dále ? Michal Kalhous 25/6/2015 Michal Kalhous pat?í k stálicím ?eské vytvarné scény. Jeho fotografická tvorba je v?dy silně osobní, doká?e sdílet obecněj?í odpovědi, a p?esto?e je spontánní, mimoděk nastoluje otázky, které mnohdy jiné ani nenapadnou. Jako centrální lze ozna?it starost o své prost?edí, rodinu, p?átele a kraj, do kterého pat?í. ?íst dále ? Soutě?te a workshopy na Fotofestivalu Moravská T?ebová 22/6/2015 Fotofestival Moravská T?ebová ka?doro?ně vyhla?uje dvě soutě?e. Jednou z nich je internetová soutě? na těchto stránkách v sekci “FOTOSOUTě?” a tou druhou je dlouholetá tradice – soutě? Salon na ?ň?rách (Salon on the cord). Zapojte se v den zahájení festivalu 27. ?ervna i vy! ?íst dále ? Noora Sandgren / Fluid Garden 15/6/2015 Finnish artist Noora Sandgren studied photography, art education, and social psychology in Helsinki. The variety of her fields is pretty visible also in her series called Fluid Garden, that she is going to present at the exhibion of the Fotofestival Moravská T?ebová. Her artistic interest relates to the construction of human nature, play and experimental mixed media. ?íst dále ? Zsuzsa Darab / Family as a refuge 6/5/2015 Anybody can survive, but everybody does it in a different way. The key to my survival is my family. My family is my home and my refuge. My family is the only thing, I was ever certain of. I know, that I can always rely on them. ?íst dále ? Ana ?uligoj / Nothingness 27/4/2015 One could believe, that there are certain truths in life – or on the contrary - that everything, we know, is an illusion, created reality determined by ideologies. We choose our paths in lives depending on , what we want to believe and see. Judging is an aggressive way of choosing and deciding to me. ?íst dále ? Petri Juntunen / Dark Matters 19/4/2015 It is not about fear. Fear arises from a concrete, imminent threat to one’s existence. Fear is quick, clear and overpowering. Precise. ?íst dále ? Mikko Haiko / Heartland 10/4/2015 Nisola, Finland. It's a place 25 000 light years away from the center of the Milky Way and 700 kilometers below the Arctic Circle. Somewhere between Sweden and Russia. ?íst dále ? ANTONíN KRATOCHVíL / SIDESHOW 4/4/2015 Doposud nezve?ejněná série ?ernobílych snímk? s podtitulem Sideshow vás vtáhne do prost?edí americké lidové zábavy. Antonín Kratochvíl tyto fotografie po?ídil na Floridě a v Severní Karolíně, v období 70. a 80. let. Dokumentují svět pouli?ních herc?, akrobat?, hadích ?en ?i...

fotofestivalmt.cz Similar Website

Domain Site Title
2zsmtrebova.cz Z? Palackého 1351, Moravská T?ebová
starp.cz Vítejte na stránkách no?í?ství STARP. - No?í?ství STARP Moravská T?ebová
hasici-ct.cz SDH ?eská T?ebová
ceska-trebova.cz ?eská T?ebová: Titulní stránka
ctrebova.cz ?eTIS ?eská T?ebová - Internetovy portál pro město ?eská T?ebová
pivovar-faltus.cz Pivovar a restaurace Faltus ?eská T?ebová | Pivovar Faltus
kuzelkytrebova.cz TJ Lokomotiva ?eská T?ebová | oddíl ku?elek
moravska-cesta.cz Moravská cesta
gobelin.cz Moravská gobelínová manufaktura - O nás
skmoravskaslavia-fotbal.cz SK Moravská Slavia Brno - fotbal
mikan.cz MIKan- Moravská Informa?ní Kancelá?
chuatruclamchicago.org Tin T?c | News
ktkey.org News — K-T District
onlinenews.vn Tin t?c Online News
ms-invest.cz Bydlení v Praze a Brně :: Moravská stavební
welearn.de News?- Fakult?t Informatik und Wirtschaftsinformatik
solidaritaet-international.de Solidarit?t International eV: NEWS | INFOS
tapchiykhoa.com News - T?p Chí Y Khoa